Duurzaamheidsverslag

Bij Pidpa is ‘duurzaamheid’ meer dan een modewoord. Bij Pidpa vormt ‘duurzaamheid’ een rode draad in haar werking, elke dag opnieuw. Daardoor is Pidpa als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaal-economische partner, die een toekomstgericht beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij.

Dat vertaalt zich op de eerste plaats in haar missie: “Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water”.

Ook het beleidsplan 2019 – 20241 stelt ‘duurzaamheid’ voorop als 1 van haar 4 strategische thema’s, namelijk ‘duurzaamheid met Pidpa als zorgzame en aantrekkelijke werkgever en door maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’.