Kwaliteit

Kraanwater is een voedingsmiddel. Wij volgen de kwaliteit hiervan nauwgezet op … in onze waterproductiecentra, onderweg naar onze klanten en bij onze klanten thuis.

Grafiek aantal analyses

We voerden in 2019 onder andere deze controles uit:

Ico legionella-onderzoeken Bewaking Audits

2721

1597

116

legionella-onderzoeken bewakingscontroles audits

Drinkwaterverbruik in m³

Grafiek drinkwaterverbruikIn 2019 bedroeg het waterverbruik iets meer dan 61 miljoen m³, een lichte daling t.o.v. 2018, een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden. Door de toetreding van Boechout, Kapellen en Kontich vanaf 1 januari 2019 en een hogere verkoop aan andere watermaatschappijen werd de algemene daling van het verbruik ten opzichte van het jaar 2018 in grote mate gecompenseerd.