Jaarverslag 2019

2019 was een bewogen jaar.

Het jaar waarin onze vennoten - 64 gemeenten en steden uit de provincie Antwerpen - moesten bepalen of zij Pidpa de drinkwatervoorziening en - waar toepasselijk - het rioolbeheer voor hun gemeente of stad bleven toevertrouwen.
Op 18 oktober 2019 besliste de algemene vergadering Pidpa te verlengen tot 1 januari 2024.

Een sterke blijk van vertrouwen van onze vennoten in onze goede werking, maar tezelfdertijd voor ons een aansporing om Pidpa verder klaar te stomen voor de  toekomst.

Onze missie werd geactualiseerd. Zo onderstreepte Pidpa haar rol en haar verantwoordelijkheid als integraal waterbedrijf.

Missie - pijlers