Het begint bij de bron...

Als integraal waterbedrijf neemt Pidpa haar verantwoordelijkheid op in de hele natuurlijke cyclus van water. De bescherming van onze bronnen zijn hierbij cruciaal. Dit moet ervoor zorgen dat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten van ‘kraanwater’. Zo werden in een 1000-tal peilputten, verspreid over het bedelingsgebied, ongeveer 9.700 peilmetingen uitgevoerd. Een 200-tal peilputten werden bemonsterd zodat naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd wordt.

Conform de regelgeving ontving Pidpa voor o.a. de winningen van Hoogstraten en Oud-Turnhout een nieuwe vergunning zonder einddatum.

Daarnaast neemt Pidpa deel aan het Europese Interregionaal project Prowater in samenwerking met de provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en buitenlandse partners. Het ecologisch herstel van een ven dat Pidpa in 2016 aankocht in Grobbendonk, en de uitbreiding en het herstel van de heide in Grobbendonk krijgen hier onder meer aandacht.

Ook het gebruik van de hemelwaterplannen -1 van de specialisaties van Pidpa- kadert in dit integraal waterbeheer.

Dit vooruitziend bronbeheer heeft ondertussen haar vruchten afgeworpen: tijdens de voorbije warme zomers (2018 en 2019) kwam de drinkwaterbevoorrading door Pidpa nooit in het gedrang. Het gevolg van een uitgebalanceerd waterbeheer.

Pidpa werkt in heel wat dossiers samen met gespecialiseerde partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Sinds 5 februari 2019 zijn 175,9 ha Pidpabossen FSC®- gecertificeerd. Het Forest Stewardship Council of FSC® is een internationaal label voor verantwoord bosbeheer volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Natuur van Pidpa

Medewerkers

Eind 2019 telde Pidpa 726 gemotiveerde medewerkers. Wij doen al het nodige om hen te ondersteunen en te begeleiden bij hun dagdagelijkse taken. Zo werden in 2019 2.370 opleidingsdagen georganiseerd.

Ico werknemers Ico opleidingen

726

2370

In 2019 startte Pidpa met het strategisch project: ‘ik zorg voor veiligheid’. Naast onder meer een aantal veiligheidscampagnes werd een bevraging van de medewerkers georganiseerd naar de veiligheidscultuur. Op basis van de resultaten hiervan worden in 2020 een aantal workshops uitgerold. 

Daarnaast hebben we oog voor het welzijn van onze medewerkers. Dat heeft zich in 2019 vertaald in onder meer een traject rond ‘burn-out’ en het voeren van werkhervattingsgesprekken met medewerkers die frequent of langdurig afwezig zijn geweest. 

We startten in de loop van 2019 met het uittekenen van een vlakkere, wendbare organisatie waarbij empowerment centraal staat. 

Tot slot werden in 2019 de vernieuwde bedrijfswaarden van Pidpa vastgelegd. Zij maken de ziel, het hart uit van ons bedrijf. 

Op 20 december 2019 werd de nieuwe CAO 2020 – 2022 goedgekeurd.

Bedrijfswaarden Pidpa

 

Maatschappelijk engagement

Reeds meer dan 106 jaar maakt Pidpa deel uit van het maatschappelijk weefsel in de provincie Antwerpen. Pidpa is meer dan een waterbedrijf; Pidpa is een onderdeel van het sociale, economische en ecologische leven in de provincie, dat nog moeilijk valt weg te denken. 

Duurzaamheid

Afbeelding duurzaamheidsverslagBij Pidpa is ‘duurzaamheid’ meer dan een modewoord. ‘Duurzaamheid’ vormt een rode draad in haar werking, elke dag opnieuw.

Voor het werkingsjaar 2019 stelde Pidpa voor de eerste maal een duurzaamheidsrapport op waar wordt ingegaan op de inspanningen die zij leverde om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Tot slot ontving Pidpa in 2019 opnieuw het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.